De winkelwagen is leeg

Machines huren kan bij de Vree landbouw- tuinmachines, zelfs ook tuin- machines zodat wij u extra van dienst kunnen zijn. Neem dan contact op u bereikt ons via het telefoonnummer 0344-661562 of via het contactformulier op de pagina. 

Algemene Verhuurvoorwaarden 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Landbouw & Tuinmachines de Vree
Huurder: de Klant, zoals vermeld in huurcontract.
Partijen: Huurder en verhuurder
Object: Het voertuig of de machine


Belangrijk!

De verhuurde objecten zonder kenteken zijn niet verzekerd, hier dient de klant zelf zorg voor te dragen. 
Tractoren/werktuigen met kenteken zijn door verhuurder WAM-(wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekerd.
Werkzaamheden gebeuren op eigen risico.

Voorwaarden

1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het object bij verhuur naar behoren functioneert

2. De huurder houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften zoals deze bekend zijn bij het gebruik van het object.

3. De huurder zorgt voor de benodigde verzekering(en) voordat het object in gebruik wordt genomen, tot aan het moment dat het object wordt geretourneerd aan verhuurder.

4. Indien tijdens de verhuurperiode schade wordt toegebracht aan het object, moet de huurder dit zo snel mogelijk aan verhuurder melden.

5. Alle schade ontstaan tijdens de verhuurperiode wordt door huurder vergoed. Het schadevergoedingsbedrag wordt naar redelijkheid door verhuurder vastgesteld.

6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan het object dan wel aan huurder of derde persoon, tenzij aan is te tonen dat de schade het gevolg is van een gebrek, opzet of grove schuld van de zijde van de verhuurder.

7. Bij het terugbrengen van het object zorgt de huurder ervoor dat het object met een volle tank wordt geretourneerd.

8. Wanneer het object tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, wordt het borgbedrag direct teruggestort op rekening van de huurder.

9. Eventuele boetes opgelopen tijdens de verhuurperiode dienen zo snel mogelijk aan verhuurder te worden gemeld. Tevens moet de huurder het bedrag van de boete aan verhuurder per omgaande voldoen.

10. Dit contract kan worden aangevuld met bepalingen of gewijzigd worden indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee akkoord gaan.

Onze merken

Openingstijden

maandag 8.00-12.15  | 13.00-17.00 uur
dinsdag 8.00-12.15  | 13.00-17.00 uur
woensdag 8.00-12.15  | 13.00-17.00 uur
donderdag    8.00-12.15  | 13.00-17.00 uur
vrijdag  8.00-12.15  | 13.00-17.00 uur
zaterdag Gesloten
zondag    Gesloten 

De wintermaanden
november t/m februari
   zijn wij op zaterdag gesloten.

 

Volg ons op Facebook Volg ons op instagram

Iseki Pro Dealer

Iseki Pro dealer

Bestelprocedure

Digitale facturering

Wilt u uw factuur digitaal ontvangen?
Stuur ons een e-mail, voorzien van uw klantnaam en/of debiteurennummer.
(via contact)